voorwaarden

Afspraken nakomen

Indien mogelijk, zodra u weet dat een afspraak niet door kan gaan, graag ruim van tevoren doch uiterlijk 24 uur ervoor contact opnemen om de afspraak te annuleren. Gebeurt dit niet, dan reken ik het gewone tarief.

Ik werk op afspraak, ik ruim er een vaste tijd voor in en reken erop dat er alleen in geval van overmacht zoals ziekte, op de dag zelf wordt afgezegd. Ik maak immers plaats voor het kind, de puber en u vrij in mijn agenda.

Contract

Bij kindercoaching werk ik met een contract waarin we de doelen vastleggen en waarin ik de NAW gegevens opneem. Bij gescheiden ouders heb ik toestemming in de vorm van een handtekening nodig om met het kind te mogen werken.

Verantwoordelijkheid

Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor hun keuzes en beslissingen ten aanzien van hun kind.