over mij

Hen3k’s: spreek uit: Hendrikaas

Deze naam heb ik gekozen vanuit mijn eigen voornaam en de samenvoeging met de eerste letter van mijn achternaam. (Hen3 + K)

De 3 K’s staan voor:

Kennis, Kracht en Kunde

Kennis

Mijn kennis heb ik verworven door mijn theoretische en praktische basis in mijn opleidingen. Ik geef een korte opsomming: HBO-jeugdwelzijnswerk (nu SPH), WO Sociale Pedagogiek, Universitaire lerarenopleiding, PABO, Basisopleiding Kindercoach en opvoedcoach. Ook lees ik graag vakliteratuur over het puberbrein, het leren-leren, de psychologie van kind tot adolescent. Wat beweegt mensen ertoe om te doen wat ze doen en waarom, is een vraag die me altijd blijft boeien.

Kracht

Door mijn levenservaring, waarin ook ups en downs zaten, heb ik echt iets te bieden aan ouders en kinderen. Daadkracht is een competentie van mij, ik pak de dingen graag pragmatisch aan. Bovendien ga ik uit van de kracht en zelfstandigheid van het kind.

Kunde

Ik ben ervaringsdeskundige als het gaat om hoe leer je leren, door het volgen van vele opleidingen en cursussen. En als moeder van twee opgroeiende zoons ervaar ik waar je als ouder tegenaan kunt lopen in de opvoeding.

Ik vind het leukste wat er is om kinderen/pubers te helpen zelf vooruit te gaan. En dat lukt goed.  Daarnaast merk ik dat leerproblemen vaak een sociaal emotionele oorzaak hebben. Voorheen kon ik iemand daarmee niet verder helpen, nu als kindercoach wel.