over mij

Hen3k’s: spreek uit: Hendrikaas

Deze naam heb ik gekozen vanuit mijn eigen voornaam en de samenvoeging met de eerste letter van mijn achternaam. (Hendry Kremer)

  • Ik vind het leukste wat er is om kinderen/pubers te helpen zelf vooruit te gaan. Hoe leert iemand en hoe kan ik daarbij helpen? Daarnaast merk ik dat leerproblemen vaak een sociaal emotionele oorzaak hebben. Voorheen kon ik iemand daarmee niet verder helpen, nu als kindercoach wel.cropped-pasfoto-ns
  • Mijn Expertise heb ik verworven door mijn theoretische en praktische basis in mijn opleidingen. Ik geef een korte opsomming: HBO-jeugdwelzijnswerk (nu SPH), WO Sociale Pedagogiek, Universitaire lerarenopleiding, PABO, Basisopleiding Kindercoach en opvoedcoach.
  • Door mijn levenservaring, waarin ook ups en downs zaten, heb ik echt iets te bieden aan ouders en kinderen. Ik ga uit van de kracht en zelfstandigheid van het kind.
  • Ik ben ervaringsdeskundige als het gaat om hoe leer je leren, door het volgen van vele opleidingen. En als moeder van twee opgroeiende zoons ervaar ik waar je als ouder tegenaan kunt lopen in de opvoeding.