kindercoaching

Kindercoaching: in mei 2017 heb ik de Basisopleiding Kindercoach bij Centrum Tea Adema gevolgd en succesvol afgerond. Vanaf juni 2017 bied ik coaching aan vanaf 10 jaar.

Ik kan kinderen en pubers coachen met de volgende problemen:

  • leerproblemen, concentratieproblemen, faalangst
  • gedragsproblemen, adhd, eetstoornissen, ppd-nos, autisme
  • emotionele problemen, verdriet, rouwverwerking, boosheid, depressie
  • trauma

Werkwijze:

De kennismaking en intake doe ik telefonisch (gratis maximaal 30 minuten).

Daarna maken we een eerste afspraak met ouders en kind. Daarin stellen we de doelen vast en stellen we een actieplan op. Mijn kindercoaching is kortdurend, overzichtelijk en concreet. Daarbij ga ik uit van de motivatie van het kind, dat is een voorwaarde om nieuwe dingen te leren.

Per sessie (maximaal een uur) spreken we af of er nog een vervolg nodig is.

Ik werk volgens het werkmodel van Tea Adema:

http://www.kindercoachingfriesland.nl/2010/04/opleiding-tot-kindercoach-toekomst-gericht-vakmanschap/